Tuesday, November 24, 2009

NOTA TARANNUM OUM

1.1.1 Tahsin al-Saut: Hujah dan Dalilnya
Tahsin al-Saut ( تحسين الصوت) -- memperelokkan suara
-- satu kaedah bertujuan untuk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang
tertentu dalam membaca al-Quran.

DALIL -
َقا َ ل رَسُو ُ ل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ ِإنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ َقيْ ٍ س َأوْ الَْأشْعَ ِ ريَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِ ِ ي آ ِ ل دَاوُدَ

Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a.s.

Keterangan hadis:
(i) Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash`ari r.a yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran.

(ii) Imam Nawawi dalam mentafsirkan hadis ini menyatakan bahawaÊmizmarÊ berasal dari perkataan Êal-zamrÊ yang bermaksud lagu ataukelunakan suara

(iii) Perumpamaan suara Imam al-Ash`ari r.a diibaratkan sepertikelunakan suara Nabi Daud a.s yang diriwayatkan bahawa Bagindaa.s melagukan bacaan Kitab Taurat lebih daripada 70 jenis lagu.

DALIL2
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-NasaÊi dalam Sunannya, bab
ÂMenghiasi bacaan al-Quran dengan kelunakan suaraÊ:

عَنْ اْلبَرَاءِ َقا َ ل: َقا َ ل رَسُو ُ ل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الُْقرْآ َ ن بِأَصْوَاتِكُمْ

Maksudnya: Daripada al-BarraÊ berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Hiasilah bacaan al-Quran dengan kelunakan suaramu.

Keterangan hadis:
(i) Hadis ini merupakan galakan Rasulullah s.a.w kepada umatnyasupaya menghiasi bacaan al-Quran dengan kelunakan suara.
(ii) Imam al-Sanadi mentafsirkan Lafaz ÊZayyinuÊ itu bermaksud tahsin al-saut ketika membaca al-Quran.
Dah lama tak up date blog nak buat nota sem sep 09 pun macam tak larat...walaubagaimanapun cuba juga buat.