Monday, November 14, 2011

NOTA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( TMK OUM )

1=tiub vakum 2= transistor 3= litar bersepadu 4=litar bersepadu berskala

Maklumat Lima Zaman Perkembangan Teknologi

Sumbangan awal sebelum 1940

Generasi Pertama ( 1940-1958)

Generasi Kedua (1959-1963)

Generasi Ketiga ( 1964-1980)

Generasi Keempat ( 1980 – kini )

Sumbangan awal sebelum 1940

-tahun 1617, Napier Bones telah dicipta oleh John Napier.-- Sebelum itu---cipta logaritma

-Pascal, ahli math Prncis--- cipta mesin penghitung mekanikal pertama ( 1642 )

-dikenali Blaise Pascal titik tolak pembinaan kalkulator

-Sistem Binari -- G.W. Leibnitz - 1671, asas penting

-Analytical Enjin -- C Babbage.-- 1835,

-Analytical Enjin mengandungi 50 penghitung dan berupaya menyimpan 1000 no

-setiap satu 50 digit, inputnya terdiri daripada kad tebuk.

Bahagian analytical enjin

George Boole --simbol Algebra 'betul dan salah’ --reka bentuk komputer model

1890, kad tebuk untuk memasukan dan memproses data diperkenalkan.

1937, Howard Aiken U Harvard cipta mesin membaca urutan arimatik secara automatik

(b) Generasi Pertama (1940-1958)

-Terciptanya tiub vakum, masalah tindakbalas mekanikal dapat diatasi.

-1943 Komputer Colossus telah dicipta oleh British Code dengan menggunakan tiub vakum.

-Tahun1945 J.P Eckert dan J.W Maunchly dari UniversitiPennsylvania telah mencipta "Electronic

-Numerical Integrator and Calculator"(ENIAC). Komputer ini memerlukan ruang 1500 kaki persegi dan beratnya 30 tan dan mengandungi 19000 tiub vakum.

-Tahun 1946 UNIVAC dicipta. Komputer ini dipasarkan buat pertama kali pada 14 Jun 1951.

-Tahun 1953 IBM telah memasang komputer pertama iaitu IBM 701 dan seterusnya pula IBM 650

-Komputer ini terbahagi kepada beberapa bahagian input, output, konsol dan bekalan.

(c) Generasi Kedua (1959-1963)

tiub vakum telah ditukar kepada transistor.

Kesan --- saiz fizikal komputer menjadi kecil, bertambah pantas dan menjimatkan tenaga cekap serta berpotensi tinggi.

- kos membina komputer menjadi semakin murah,

- lebih 17000 komputer IBM telah dipasarkan di antara tahun 1959 -1963.

- komputer yang terkenal ialah IBM 1620 dan IBM 1401.

- menggunakan pita magnet untuk storan.

- Bahasa pengaturcaraan = FORTRAN dan COBOL.

(d) Generasi Ketiga (1964-1980)

-transistor diganti dengan litar bersepadu (Integrated Circuit) atau cip. Manakala gelung magnetik mengantikan kad tebuk sebagai storan luar

Hasil penggunaan litar bersepadu, tercipta komputer seperti berikut:

1971, Dr Ted Hoff -cipta mikro pemproses Intel 4004.

1975, Local area network yang pertama telah diperkenalkan oleh Robert Metcalfe.

􀁸 Komputer Appel pertama dicipta thn1976 olehSteve Woziniak dan Seve Job.

􀁸 Seterusnya thn1977, Apple II telah diperkenalkan.

􀁸 Intel telah mencipta komputer 8086 -thn 1978, then diganti dgn 8088 tahun 1979.

(e) Generasi Keempat (1980 - Kini)

-menggunakan litar bersepadu berskala.

-Intel telah perkenalkan mikropemproses 286 pada 1982

-hingga kini, intel telah mengeluarkan Pentium Centrino.

-1984, Macintosh telah diperkenalkan.

-Mei 1991, Microsoft perkenalkan sistem pengendalian operasi yang dinamakan Windows 3.0,

-awal tahun 1992, Microsof telah perkenalkan versi baru Windows 3.1. Windows 3.0 dan 3.1

mengabungkan antara muka sistem pengendalian menggunakan grafik dan DOS.

Arahan kawalan sistem Windows 3.0 dan 3.1 menggunakan tetikus untuk memilih ikon interaktif.

Windows XP dilancarkan pd 25 Oktober 2001 dpt gabungkan kesemua media dalam multimedia.

1.1.2 Penggunaan Teknologi Maklumat dalam

kehidupan

(a) Pendidikan – terbahagi 2

(i) Alat Membantu Pengurusan- data pelajar -data kewangan,data sumber manusia, data stok

(ii) Alat Bantu Mengajar

Penggunaan teknologi maklumat sebagai alat bantu mengajar

terbahagi kepada 4 iaitu:

1􀄆 Teknologi maklumat menggunakan mod tutorial

2􀄆 Teknologi maklumat menggunakan mod penerokaan

3􀄆 Teknologi maklumat menggunakan mod aplikasi

4􀄆 Teknologi maklumat menggunakan mod komunikasi

􀄆 Kelebihan menggunakan mood tutorial ialah:

􀄃 Bahan bantu mengajar lebih interaktif. Dengan ini pelajarakan berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan

􀄃 Pelajar dapat belajar dengan sendiri

􀄃 Mengaplikasi teori pembelajaran konstruktif dan kontekstual dalam pengajaran Membantu meningkatkan daya kreativiti pelajar dan motivasi pelajar

􀄃 Membantu mewujudkan suasana pemb aktif

􀄆 Kelebihan menggunakan teknologi maklumat mod penerokaan ialah:

􀄃 Pelajar dapat merasa pengalaman melakukan eksperimen yang sukar, terlalu mahal dan mustahil untuk dilaksanakan menggunakan realiti maya

􀄃 Mengaplikasi teori pembelajaran konstruktif

􀄃 Membantu mewujudkan suasana pembelajaran aktif

􀄃 Membolehkan pembelajaran simulasi

􀄆 Kelebihan menggunakan teknologi maklumat mod aplikasi ialah:

􀄃 Pelajar dapat memberi tumpuan kepada aktiviti utama

􀄃 Menjimatkan masa pembelajaran

􀄃 Membolehkan guru memberi masalah yang lebih mencabar

􀄆 Kelebihan menggunakan teknologi maklumat mod komunikasi ialah:

􀄃 Membenarkan pembelajaran jarak jauh

􀄃 Membolehkan proses komunikasi dengan tokoh-tokoh dan rakan-rakan

􀄃 Mengaplikasikan proses pembelajaran melalui kaedah rakan sebaya

􀄃 Mengaplikasikan teori pembelajaran kolaboratif.

(iii) Internet dalam Pendidikan

- telesidang - pelbagai bahan p n p – sedia sumber rujukan menyeluruh dan pelbagai- menarik- jarak jauh – bawa pakar dlm kelas.

(b) Perindustrian

hasilan dan meningkatkan produktiviti

2 kategori

(i) Industri yang menjadi teknologi maklumat sebagai produk- -perisian, bioteknologi,

(ii) Industri yang menggunakan aplikasi teknologi maklumat. --perbankan, insuran

Kategori Keterangannya

Kejuruteraan berbantukan

komputer (Computer Aid

Engineering (CAE))

Dalam aplikasi ini jurutera mengunakan

perisian komputer bagi membuat reka

bentuk dan menguji komponen-komponen.

Reka bentuk berbantukan

komputer (Computer Aided Design(CAD)

Program ini membantu jurutera

meghasilkan lukisan lengkap mengenai

sesuatu reka bentuk

Pekilangan berbantukan komputer (Computer Aided Manufacturing CAM))

Dalam aplikasi ini komputer akan

mengawal robot atau mesin yang

digunakan untuk pemasangan barangan

Automasi kilang

Robot atau mesin yang dikawal oleh

komputer digunakan untuk menggerakkan

bahan mentah di bahagian pemasangan

dan menjaga kualiti barang

(c) Perdagangan

pengurusan, perakaunan dan simpan kira --perkhidmatan pelanggan –kod asas harga- mesin auto teller.

(a) Kerajaan Elektronik

(i) Hubungan antara Agensi Kerajaan—elektronik –multimedia—jaringan kementerian

(ii) Hubungan Rakyat dengan Kerajaan—perkhidmatan awam bkualiti dan cekap – komunikasi cekap- cepat- pegurusan tanpa kertas – keselamatan data.

(b) Sekolah Bestari

-Inst pend sistematik amalkan pn p- pngurusan sek guna aplikasi n jaringan tekn maklumat.

-pnp mencabar minda dan memberi ruang kepada pelajar berfikiran secara kritis dan kreatif.

-nilai murni – sumbangkan idea

-berasaskan pelajar. serta bebas tetapi bergantung kpd teknologi iaitu tumpuan kepada maklumat, berdaya fikir, kreativiti, penyayang dan berliterasi teknologi

Menurut Wan Mohd Zahid (1997),

Ciri2 sek bestari

1-dihubungkan dgn LAN jaring kaw temptn – bole kongsi maklumat pelj n guru.-dihubungkan dgn jaringan WAN – on line utk dapat maklumat

2-dihubung melalui WAN -on line gru n mrd dpt maklumat dri rumah.

3-disesuaikan ikut kehendak guru dan pentadbir dgn sedia pelb perisian aplikasi.

4-guru sebg fasilitator – pemb terarah.

5-Pentdbr – pengurus berkesan.

(c) Teleperubatan

aplikasi jaringan maklumat—pengurusan n rawt antra hosp

- hubungan komuniks pesakit doktor di pelb lokasi

- yang digunakan bagi kerja

- Aplik tekn maklumat antr hosp

- Mudah proses mnyimp – cpai rekod pesakit dihosp blainan

Objektif teleperubatan ialah:

􀄆 Membentuk pusat kecemerlangan teleperubatan yang bertaraf dunia,

dan

􀄆 Menambahkan kualiti kesihatan rakyat Malaysia

(d) Pusat Penyelidikan

􀄆 Mewujudkan kelompok penyelidikan multimedia bertaraf dunia;

􀄆 Berkerjasama denga universiti tempatan bagi menghasilkan produk

multimedia; dan

􀄆 Mewujudkan persaingan sumber manusia melalui penyelidikan.

(e) Kad Pintar

maklumat dimuatkan dalam cip.

-gabung 4 aplikasi kjaan – maklumat diri, maklumat lesen memandu, maklumat kesihatan dan

maklumat imigresen.

-2 apli pilihan pemegang

Objektif Kad Pintar pelbagai guna ialah:

􀄆 Membangunkan kad yang cekap, selamat dan mempunyai maklumat diri pemilik.

􀄆 Menyediakan pelantar bagi proses E-Dagang

.

(f) Pusat Pemasaran Tanpa Sempadan

-KRM sedia infrastruktur utk peniaga.

-pusat pemasaran tanpa sempdn

-KRM pentas sykt taraf dunia sedia perkidmatan pelanggan dan sokongan teknikal

Objektif pemasaran tanpa sempadn :

=rangsang sykt tmptn jadikan KRM sbg pusat perniagaan Asia Pasifik

=sokong peindahan pengetahuan perniagaan rakyat Msia

=tingkat pengunaan tekn maklmat bg peniaga.

(g) Jalinan Perkilangan Dunia

-Melalui hubungan telekomunikasi yang bertaraf dnia – urusan kilang cepat murah –mudah.

-KRM sebagai pusat jalinan perkilangan dunia.

(g) Jalinan Perkilangan Dunia

Objektif

􀄆 Menjadikan Koridor Raya Multimedia sebagai pusat perkilangan

dunia.

1.1.4 Fasa-fasa Rancangan Koridor Raya Multimedia

(a) MSC telah dirancang dengan teliti berdasarkan fasa-fasa berikut:

Fasa 1

􀁸 Menubuhan satu lebuhraya maklumat;

􀁸 Merangsang pembinaan 50 syarikat tempatan yang berdaya saing di peringkat dunia;

􀁸 Merancang dan memulakan tujuh agenda aplikasi utama (MSC)

􀁸 Merangka dan melaksanakan undang-undang siber bertaraf dunia; dan

􀁸 Menbentuk bandaraya Cyberjaya sebagai bandaraya bertaraf dunia.

Fasa 2

􀁸 Mewujudkan sistem maklumat bagi menghubungkan MSC kepada bandaraya2 siber dunia;

􀁸 Membina lebuhraya web;

􀁸 Merangsang pembinaan 250 syarikat tempatan yang berdaya saing di peringkat dunia;

􀁸 Menetapkan piawaian bagi tujuh agenda aplikasi utama;

􀁸 Undang-undang siber bersifat global dan terkini; dan

􀁸 Empat hingga lima bandaraya bijak dapat dihubungkan dengan bandaraya siber yang lain.

Fasa 3

􀁸 Melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu dan peka terhadap perubahan dunia teknologi;

􀁸 Merangsang pembinaan 500 syarikat tempatan yang berdaya saing di peringkat dunia;

􀁸 Membentuk mahkamah undang2 siber bertaraf antarabangsa di (MSC); dan

􀁸 Menghubungkan lebih daripada 12 bandaraya bijak kepada lebuhraya global.

(b) Kejayaan Koridor Raya Multimedia (MSC)

Berdasarkan kepada kerja keras daripada rakyat Malaysia serta galakan

daripada kerajaan, Koridor Raya Multimedia (MSC) telah menampakkan

kejayaan. Kejayaan syarikat-syarikat seperti IRIS Technologies, XYBASE

dan REDTone (VMS Technology) serta Perbadanan Komputer Nasional

Text Box: STORAN SKUNDER

1.2.1 Peranti Input

--Fungsi-----Memasukkan data ke dlm komp.

--4 peranti yg biasa digunakan – tetikus – papan kekunci –pengimbas ---penyentuh skrin

(a) Tetikus

berdasarkan gerak tangan pengguna.

Pergerakan tetikus boleh dikesan oleh komputer digambarkan di atas skrin – kursor

Terdiri 2 @ 3 butang beri isyarat kpd komp.

Kegunaan tetikus

􀄆 Mengerakkan kursor –beri arahan pd skrin –dgn cara klik ikon

􀄆 mengerakkan kursor ke mana saja di atas skrin dengan mudah dan lancar;

􀄆 pemindahan imej dilakukan dengan mudah dan cepat;

􀄆 mudahkan pengguna mnjljh gunakan butang interaktif, objek interaktif, hiperteks dan hipermedia.

(b) Skrin Sesentuh

-skrin interaktif--- pengguna masukkan arahan dgn sentuh skrin –pilihan selain tetikus.

-alat- pen elektronik –jari- perlu sentuh ikon pd skrin utk aktifkan arahan.

(c) Pengimbas

-menyalin –baca teks, imej, grafik –disalin didigitalkan – disimpan dlm komp sebg fail

2 jenis pengimbas

􀄆 Pengimbas Tangan

digunakan untukmengimbas dan membaca kod asas di pasaraya /perpustakaan.

􀄆 Pengimbas Buku

Digunakan untuk mengimbas teks, imej dan grafik.

1.2.2 Mikropemproses (Pemproses Utama)

-merupakan otak kepada komputer.

-Terdiri dari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu.

Ciri-ciri yg membezakan keupayaan mikropemproses- set arahan, lebar jalurnya, kelajuan serta seni binanya.

Lebar jalur merujuk bilangan bit yang dapat diproses cth Pntium 4 dengan kelajuan 3.4 Gigahertz

mempunyai frekuensi 3.4 Gigahertz yang mana dapat memproses 3.4 bilion pusingan mesin sesaat. Kelajuan merujuk kepada bilangan arahan yang boleh dilaksanakan persaat.

Mikropemproses merupakan alat yang paling penting bagi memproses data kepada maklumat. Mikropemproses berfungsi melibatkan operasi matematik dan unit aritmetik logik.

Unit kawalan mengawal bahagian komputer dengan memberi arahan.

Unit arahan mengawal isyarat pergerakan elektronik dari ingatan utama dan unit aritmetik.

Unit aritmetik menjalakan operasi logik dan arematik

1.2.3 Peranti Output

Fungsi --- memaparkan maklumat yang telah diproses.

Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor, pencetak dan speaker.

MONITOR – penting – 2 jenis monokrom dan warna disambung pd komp guna kad grafik.

PENCETAK – cetak mklmt dlm bentuk hard copy – papar ke bntk kekal.

- 3 jenis pencetak – DOT MATRIK – PANCUTAN DAKWAT – LASER

1.2.4 Storan

-bertindak sebagai peranti input atau output.

Arahkan data diambil--- input

Arahkan data disimpan – output.

STORAN PRIMER – RAM --- ROM

STORAN SKUNDER -- CD – PEND DRIVE-- COMPACT

Storan Primer – Ingatan capaian rawak –litar elektronik – cip transistor logik dlm komp

RAM berfungsi untuk:

(i) Menyimpan program yang sedang digunakan;

(ii) Menyimpan data yang sedang diproses; dan

(iii) Menyimpan maklumat sebelum dihantar ke peranti output.

RAM boleh capai pantas walau jauh lokasi--- ingatan singkat—ingatan hilang jika elektrik trputus mencapai secara pantas walaupun dari lokasi yang jauh. RAM

(ROM) atau ingatan baca sahaja---simpan mklmt secara kekal wlu letrik terputus—pembina komp masukkan mklmt --, kofigurasi-konfigurasi sistem komputer, kod mikro dan BIOS (Basic Input or Output System) iaitu set atur cara rutin asas dalam komputer.

Storan skunder digunakan untuk menyimpan data secara kekal.—wlu bekalan kuasa dihentikan

Kandungan storan skunder tidak dapat dicapai secara langsung oleh pemproses.

Data yang disimpan dalam storan skunder hendaklah dipindahkan terlebih dahulu ke ingatan utama sebelum boleh digunakan untuk memproses data.

PENYENGGARAAN BERKALA

TUGASAN HARIAN – MINGGUAN – BULANAN –utiliti – imbas – simpan – back up – buang aplikasi yg tak guna.

1.3.2 Menjaga Keselamatan Data

(a) Jenis Penyalahgunaan Data

Terdapat pelbagai jenis penyalahgunaan data:

(i) Mencuri Data- akaun bank

(ii) Memanupulasi Data-tukar data

(iii) Mengintip- nak tahu strategi

SEMAK KENDIRI 1.5

TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 􀁗 31

(b) Keselamatan Data

(i) Membentuk Kata Laluan

(ii) Mengakses Mengikut Tingkat Keperluan

(iii) Prosedur

(iv) Membina Pangkalan Data Menggunakan Perisian yang Stabil dan Selamat

(c) Membuat Salinan Data

(i) Gunakan perisian—secara manual-guna aplikasi window

(ii) Pemilihan peranti penting – keupayaan peranti –saiz fizikal/ media –harga –terdpt aplik lain –permainan mp3, kamera,

(iii) Simpan secara berkala,

Virus komputer dicipta oleh pengaturcara komputer yang cukup mahir.

Virus-aturcara utk merosak perisian, perkakasn komp. – pertma 1986.

-boleh berjangkit, fail sistem/data rosak – navidad = rosakkan registry

-cecacing lumpuhkan pelayan.

Punca serangan virus

1=Emel – 2= cakera padat – pen drive – sotran sekunder mudah alih---

3=perisian program- bhn muat turun dari internet – 4=selitan mesej fail / bentk iklan/ mesej ganjil

(b) Tanda-tanda Serangan Virus- sistem perlahan – error- hidden file

(c) Cara-cara Mengelak Serangan Virus- Sentiasa mengemaskini, mengimbas- jgn buka emel yg tak diketahui-jgn guna cakera mudah alih orang lain.

􀄆

TOPIK 2

Pemprosesan perkataan

Antara Perisian pemprosesan perkataan (word processing)

termasuklah Microsoft Word, Word Star, Word Perfect, Chiwriter. Perisian

Microsoft Word dari Microsoft Corporation

􀄆 Reka letak dan susun atur dokumen yang lebih menarik. / periksa ejaan n gramer

􀄆 Mencari teks untuk disunting. / gabung imej n teks

􀄆 Memotong, menyalin dan memindahkan teks. / guna thesaurus

􀄆 System penyimpanan dokumen yang lebih selamat. / selit grafik n teks

􀄆 Membina Header dan footer.

􀄆 Membina Jadual dan Indeks.

ASAS PEMPROSESAN PERKATAAN

Micosoft Word =perisian pemproses perkatan yg lengkap.—hasil elemen teks berkualiti.---benarkan elemen sokongan---gabung pelbg kemudhan penyuntingan –penetapan reka letak—percetakan- penyebaran yg menyeluruh.

Menu Bar = FEVIFTTWH

.

FILE

(a) Menu File==arahan pengurusan fail / dokumen yg dibina – buka fail baru/ tutup fail –simpan

EDIT

semua arahan berkaitan proses pengubahsuaian fail seperti menyalin, menampal

bahagian teks,

mencari perkataan tertentu dalam fail .

VIEW

semua arahan berkaitan rupa bentuk paparan fail

atau dokumen di skrin.

penentuan rupa bentuk paparan antara muka Microsoft Word.

INSERT

semua arahan, berkaitan proses penambahan element dalam satu fail atau

dokumen yang telah dibina. Doku lebih menarik

FORMAT

arahan berkaitan proses pengubahsuaian teks yang ditaip di dalam fail atau dokumen

jenis dan ketebalan teks, jarak langkau

Boleh mengubahsuai orientasi dan spesifikasi teks yang dihasilkan.

TOOLS

arahan berkaitan proses penyemakan setiap teks

yang ditaip seperti penyemakan ejaan,

tatabahasa, dan sebagainya.

TABLE

semua arahan berkaitan membina dan mengubahsuai jadual

(table) di dalam Microsoft Word.

WINDOW

semua arahan berkaitan paparan fail atau dokumen di skrin.

Memaparkan senarai fail yang sedang dibuka atau dibina dan pergi ke fail tersebut.

HELP

semua arahan yang berkaitan kemudahan bantuan yang disediakan.

Sebarang keterangan ringkas boleh diperoleh dengan pantas.